Reglement & Algemene voorwaarden

  Reglement

 1. Door het inschrijfformulier te verzenden, bevestigen de deelnemers dat zij de voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met het gestelde en dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van de organisatie (Stichting Ladies Events).
 2. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van het team zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
 3. Het inschrijfgeld dient direct na inschrijving te worden overgemaakt op rekeningnummer 82.78.08.631 t.n.v. Stichting Ladies Events o.v.v. Ladies Rally 2012 en jullie teamnaam. De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.
 4. Nadat het team aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon van het team een schriftelijke inschrijfbevestiging.
 5. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement voor aanvang te annuleren, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd, onder inhouding van € 20,- administratiekosten.
 6. Wanneer een team na inschrijving de deelname aan de CabrioRally4Ladies wenst te annuleren, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Tot 3 maanden voor het evenement bedragen deze annuleringskosten 25% van de totale kosten, tot 2 maanden voor het evenement 50%, tot 1 maand voor het evenement 75% en tot 1 week voor het evenement 100%van de totale kosten.
 7. De auto en de deelnemers aan de CabrioRally4Ladies dienen voldoende verzekerd te zijn. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 8. De organisatie van de CabrioRally4Ladies is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 9. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

  Algemene voorwaarden voor deelname

 1. Indien de organisatie door omstandigheden die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien het evenement moet annuleren, wordt het inschrijfgeld onder inhouding van € 20,- administratiekosten gerestitueerd.
 2. Wanneer een team na inschrijving de deelname aan de CabrioRally4Ladies wenst te annuleren, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Tot 3 maanden voor het evenement bedragen deze annuleringskosten 25% van de totale kosten, tot 2 maanden voor het evenement 50%, tot 1 maand voor het evenement 75% en tot 1 week voor het evenement 100% van de totale kosten.
 3. Deelnemers dienen de auto waarmee ze deelnemen aan deze rit, voldoende verzekerd te hebben en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Tevens vrijwaren zij de volledige organisatie van de CabrioRally4Ladies voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan zichzelf, de auto en/of derden.
 4. Het inschrijfgeld dient direct na inschrijving te worden overgemaakt op rekeningnummer 82.78.08.631 t.n.v. Stichting Ladies Events o.v.v. Ladies Rally 2012 en jullie teamnaam. De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.
 5. Deelnemers bevestigen dat zij het reglement volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met het gestelde en dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van de organisatie van de CabrioRally4Ladies.


 6. Aldus opgemaakt te Uden op woensdag 18 mei 2011 en herzien op 17 februari 2012.

  Stichting Ladies Events
"; echo "

Sponsors"; include"../sponsorimage.php"; echo "

"; echo ""; echo $footer; ?>